Сряда, 03 Март 2021 г.

До Силистра ще бъде построено най-модерното и перспективно товарно пристанище на Дунав

Днес в Общински съвет – Силистра се проведе обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на обект: "Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Порт Марлин" - гр. Силистра, съобщиха от община Силистра.

Проектът бе презентиран от Марин Калушев- представител на инвеститора. По време на общественото обсъждане стана ясно, че "Порт Марлин" ще включваща зърнобаза с 20 силоза, с капацитет 200 000 тона пшеница или 100 000 тона слънчогледови семки и товарно пристанище с две корабни стоянки, инвестиция на стойност 20 милиона евро.

Новото пристанище край гр.Силистра, което ще на намира на терена на "АДМ България трейдинг",е с по- големи възможности, ще може да се товарят по 5000 тона зърно на ден. В същото време се предвижда пристанището да бъде мултифункционално и ще може да се използва за товаро-разтоварни дейности за широк спектър товари, които могат да се транспортират по река Дунав.

Предвижда се строителството да започне най-рано през следващата година и да отнеме около две години.

Според инвеститора няма да настъпи негативно влияние върху екологията и състоянието на водите на река Дунав, защото на местото определено за строеж съществува кейова стена. Вече има изграден кладенец за промишлена вода, а фирмата ще инвестира и във водопровод довеждащ питейна вода до обекта.

На срещата освен граждани на публичното обсъждане присъстваха: кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, зам.-кметът "Устройство на територията" инж. Тихомир Борачев.

Facebook коментари