Неделя, 26 Юни 2022 г.

Внимание, пчелари: Пръскат лозови насаждения в землището на село Калипетрово

От община Силистра информират, че в изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности, в периода от 07.07.2020 г. до 11.07.2020 г. от 06:00 до 21:00 часа в землището на с. Калипетрово в местност "Беджедерси", ще се проведе третиране на лозе с продукти за растителна защита Байфидан и Купросейт голд М.

Третирането се извършва от ЗП "Дянко Войчев Бялов" с. Калипетрово. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Иван Дянков Бялов, мобилен телефон 0898738382. Община Силистра напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.

Facebook коментари