Сряда, 05 Октомври 2022 г.

Община Силистра подписва на 13 декември проекта за саниране на 8 учебни сгради

На 13 декември община Силистра е поканена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да подпише договор с Управляващия орган по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013.
Според предварително обявения график, това ще стане между 16.30 и 17.00 часа. От името на общината договорът ще бъде подписан от и.д. кмет Нели Стоилова.
Припомням, че община Силистра спечели проект за саниране на 8 учебни заведения - ПМГ "Св.Климент Охридски", ЕГ "Пейо Яворов", ОУ "Иван Вазов" и 5 детски градини – ЦДГ "Роза-1", "Роза-2", ЦДГ "Иглика-1", "Иглика-2" и ЦДГ "Радост".
Общата стойност на проекта "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в Община Силистра" е 4 211 423,96. Размерът на исканата безвъзмездна помощ е 3 481 385,09, останалата част е съфинансиране от общината.

Facebook коментари