Петък, 25 Септември 2020 г.

Обучение без семестриални такси във Филиал Силистра през следващата учебна година

Във Филиал Силистра през новата учебна година ще се обучават студенти без семестриални такси, става ясно от Държавен вестник, в който е публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 25 ЮНИ 2020 г. на Министерския съвет за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности, според което кандидатстващите през учебната 2020/2021 година по тези направления и специалности, са освободени от заплащане на такси за целия курс на обучение.

Средствата за четирите години обучение в бакалавърска степен се поемат от МОН.

Във Филиал Силистра се обучават студенти по едно от защитените професионални направления 1.3. Педагогика на обучението по….в две специалности:

Ø Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, румънски)

Ø Педагогика на обучението по физика и информатика.

Не пропускайте тази възможност!

Филиал Силистра предлага възможност за обучение и в две инженерни специалности:

Ø Автомобилно инженерство

Ø Електроинженерство.

Кандидатстудентски документи СЕ ПРИЕМАТ както онлайн https://online.uni-ruse.bg/, така и на място във Филиал Силистра, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространение на Covid-19.

Офисът е с работно време от 8.30 до 16.30 часа.

Facebook коментари