Четвъртък, 24 Септември 2020 г.

Само една пълна шестица на матурите след 7 клас в Силистренско

За резултатите от Националното външно оценяване след VІІ клас – област Силистра, 2020 г. съобщи Габриела Миткова, началник на РУО.

Резултатите от НВО се обявяват и влизат в балообразуването в приема след VІІ клас като точки, а не превърнати в оценки.

Български език и литература – 770 ученици се явиха и бяха оценени. Няма анулирани работи.

Среден брой точки за областта – 41, 30

Намалението на успеха спрямо миналата година е с 4, 6 точки и сме се върнали на нивото от 2018 г. Този резултат е по – нисък от средния за страната (51, 06) с 9, 76 точки.

В областта няма ученик постигнал 100 точки, но 6 ученици имат забележителен резултат над 90 т.
156 ученици имат под 16 т., което е под границата за оценка "Среден 3". Те са 20, 25 % от седмокласниците и този процент е по- висок от предходната година, когато този показател бе 17 %.

Ниските резултати не са равномерно разпределени - 13 училища от общо 34 имат резултат по- висок от средния областен, а първите 6 училища са с резултат по –висок и от средния за страната. В първите 6 по успех училища се обучават 1/3 от учениците в областта, а в последни 6 училища се обучават 10 % от учениците в областта.

Училищата с най – висок среден резултат са:

ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра – 29 ученици, средно 68, 10 точки;
ОУ "Георги С. Раковски", Ситово – 2 ученици, средно 64, 75 точки;
ОУ "О. Паисий", Силистра – 44 ученици, средно 63, 33 точки;
ОУ "Ив. Вазов", Силистра – 73 ученици, средно 62, 12 точки;
СУ "Н. Й. Вапцаров", Силистра – 53 ученици, средно 55, 15 точки;
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Силистра – 46 ученици, 51, 19 точки;

Със среден резултат под 16 т. са училищата в с. Проф. Иширково, Добротица, Голеш и СПИ "Хр. Ботев", с. Варненци. Това са училища, които работят с ученици от уязвими общности, които не получават семейна подкрепа за редовно посещаване на училище. В тези училища (с изключени на СПИ) необхванатите ученици в дистанционното обучение бе между 12 и 44 %.

Математика – 769 ученици се явиха и бяха оценени. Няма анулирани работи.

Среден брой точки за областта – 26, 71

Този резултат е по- висок спрямо собствения ни резултат миналата година с 0, 78 – малък, но ценен напредък в условията на дистанционно обучение и непълен обхват на учениците в него.
Продължава обаче тенденцията да изоставаме от средните стойности за страната. Тази година негативната разлика е 9, 62.

Пълните 100 точки има 1 ученик, а друг двама имат над 90 точки. И тримата блестящи математици са от ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра.
235 ученици имат под 16 т., което е границата за оценка "Среден 3". Запазва се миналогодишния процент на тези ниски резултати от 31 %.

Ниските резултати не са равномерно разпределени - 11 училища от общо 34 имат резултат по- висок от средния за областта.

Училищата с най – висок среден резултат са:

ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра – 29 ученици, средно 54, 96 точки;
ОУ "Отец Паисий", с. Ст. Караджа – 3 ученици, средно 36, 08 точки;
ОУ "О. Паисий", Силистра – 44 ученици, средно 36, 03 точки;
ОУ "Иван Вазов", Силистра – 73 ученици, средно 33, 88 точки;
СУ "Васил Левски", Дулово – 49 ученици, средно 31, 64 точки;

Със среден резултат под 16 т. са същите училища, както и по БЕЛ – в с. Проф. Иширково, Добротица, Голеш и СПИ "Хр. Ботев", с. Варненци.

Facebook коментари