Четвъртък, 22 Октомври 2020 г.

Випуск 2020 на ПГМТ "Владимир Комаров" напусна родното училище

41 абитуриенти, от тях 4 -ма отличници, с общ успех на випуска над 4.50 изпрати днес ПГМТ "Владимир Комаров", град Силистра.

В присъствието на развълнувани родители, гости и преподаватели на тържествена церемония бяха отличени най- добрите ученици на професионалната гимназия.

Мария Недялкова зам.-кмет "Хуманитарни дейности", д-р Мария Димитрова – председател на ОбС и директорът на училището Татяна Кинджакова поздравиха абитуриентите, като им пожелаха: попътен вятър, реализирани мечти и след приключване на по- високата степен на образование да се върнат в Силистра. Някои от абитуриентите вече са студенти в РУ"А. Кънчев". Други са готови да приложат в местни фирми наученото през годините и да започнат да упражняват професията си.

ПГМТ "Владимир Комаров", град Силистра е приемник на Техникума по механотехника, открит през 1963 година със заповед 1а/11а от 29.03.1963 г. на МНП.

Над половин век в гимназията се извършва професионално обучение за придобиване на I, II и III степен на професионална квалификация в четири професионални направления: "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"; "Електротехника и енергетика"; "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства"; "Металообработване и машиностроене".

Facebook коментари