Неделя, 07 Март 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 29 юни 2020 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

*Работните места са за к.к. по Черноморието
1 камериер / камериерка, средно образование

Други СРМ обявени в ДБТ

1 учител, общообразователен учебен предмет в ПЕ и ГЕ, Висше обр., спец. БЕЛ
1 учител, общообразователен учебен предмет в ПЕ и ГЕ, Висше обр., спец. Биология и ЗО
3 заварчици, средно техническо образование
3 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно техническо образование
2 инженери, конструктори, висше техническо образование
6 сервитьори, средно образование
2 оператори, въвеждане на данни, средно образование, Word, Excel
1 водач на мотокар, средно техническо образование
4 електромонтьор, средно образование
5 военнослужещи- войници, средно образование
1 специалист ловно стопанство, средно/висше образование
2 шофьори на автобус, основно образование, кат. D
1 заварчик, средно образование
3 монтажникa метални конструкции, средно техническо образование
2 ръководители техническа поддръжка, средно техническо образование
1 експедитор на стоки и товари, средно образование
1 акушерка, висше обр.- здравни грижи, акушерка
1 магистър- фармацевт, висше обр. - фармация
2 рентгенови лаборанти, висше обр.- рентгенов лаборант
2 медицински лаборанти, висше обр.-медицински лаборант
20 медицински сестри, висше обр.- здравни грижи, медицинска сестра
20 лекари, висше обр.- медицина

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:
- За обучение по време на работа
1 работник кухня, без изисквания за заемане
2 сервитьори, без изисквания за заемане
1 специалист с контролни функции- сглобяване и монтаж, без изисквания за заемане
1 камериер, без изисквания за заемане
2 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
1 работник зареждане на рафтове, без изисквания за заемане

**Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":
1 трудотерапевт, средно образование

**Работни места, разкрити по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда":
2 домашна помощница, основно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

5 лекари, висше образование- специалност "Медицина", ЦСМП
1 помощник - готвач, основно образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" в направление:
- За обучение по време на работа
3 работници спомагателни дейности, без изисквания
1 продавач-консултант, средно образование
1 работник за зареждане на рафтове, без изисквания
1 работник, изпълнител модели, средно професионално образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 сервитьор, средно образование, работа с компютър
1 продавач-консултант, професионален опит – 3 месеца
1 барман, средно образование
3 сервитьори, средно образование
1 счетоводител, висше образование - специалност "Икономика", работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит
3 лекари, висше образование -"Медицина", ЦСПМ

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари