Неделя, 07 Март 2021 г.

В Силистра най-търсени са професиите на сервитьори, готвачи, чистачи, санитари, охранители, мебелисти и общи работници

От Регионалната служба по заетост в Силистра съобщиха, че по общини регистрираната безработица в края на месец май в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 42,7% /666/, следвана от Главиница – 28,3% /944/, Ситово – 26,7% /402/, Алфатар – 27,3% /271/, Дулово – 16,7% /1621/, Тутракан – 12,1% /633/, а на последно място Силистра – 8,7% /2022/.

Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че най-много са освободените от: Преработваща промишленост–16,7%; Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети–10,8%; Държавно управление-10,6% и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 389, като 66,3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (29,0%), следвани от държавното управление (17,5%), преработващата индустрия (12,1%), търговията (10,8%) и др.

Най-търсените професии през месец май са: сервитьор, готвач, работник кухня, чистач, санитар, охранител, мебелист, общ строителен работник и др.

Facebook коментари