Неделя, 07 Март 2021 г.

Над 500 души от област Силистра започнаха работа през май

Общият брой на постъпилите на работа безработни достигна 548 в края на месеца, като 91,0% от тях са устроени в реалната икономика. В сравнение с месец април се отчита увеличение от 19,5%, което се дължи на постъпилите на работа на първичния пазар.

Според статистическите данни на Агенцията по заетостта най-много са постъпилите на работа в сферата на хотелиерството и ресторантьорството-29,6%, селското стопанство– 10,2%, преработващата промишленост-8,6%, търговията-8,0% и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 50 безработни лица-9 по програми и мерки по ЗНЗ и 41 по схеми по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Общият брой на безработните в бюрата по труда в Силистра, Тутракан и Дулово през май е 6559, като спрямо април регистрираните са с 69 лица по-малко или с намаление от 1,0%.

Facebook коментари