Вторник, 14 Юли 2020 г.

701 зрелостници се явиха на матура по БЕЛ в Силистренско, 112 получиха двойки

701 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по Български език и литература, съобщи за "Кворум-Силистра" Габриела Миткова, началник на РУО-Силистра.

Средният успех за област Силистра по БЕЛ е 3, 863 и е по- висок спрямо миналата година, когато бе 3, 773, но въпреки това е по-нисък от 2018г., когато е бол 3.912.

Този резултат обаче отново е по- нисък от средния за страната (4, 20) с 0, 337.

Първото място по БЕЛ в областта отново се заема от ЕГ "П. Яворов", Силистра, където средният успех на 48 зрелостници е 5, 06 и е съпоставим с миналата година.

Второто си място запазва ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра с повишен среден успех на 51 зрелостници на 4, 92 без предметът да е бил изучаван като профилиращ.

Тази година СУ "Хр. Ботев", гр. Тутракан измести от третото място ПГСУАУ "Ат. Буров", Силистра със средния успех от 4, 35 на 36 зрелостници.

Двойките по БЕЛ са 112 за областта. Те представляват 15, 98 % от общия брой оценени работи за областта. Слабите оценки са по- малко като брой спрямо миналата година (137) и като процент (17, 7 %).

Отличните оценки по БЕЛ са 49 и представляват 7 % от оценените работи. Броят и процентът са по- високи от предходната година.

В национален мащаб пропорциите са обратно обърнати – процентът на двойките е по- нисък от процента на шестиците.

Останалите оценки се разпределят почти по – равно - средните оценки са 29, 24 %, добрите – 27, 39 % а много добрите – 20, 40 %.

412 зрелостници се явиха на втори държавен зрелостен изпит по предмет по избор.

Средният успех на явилите се на втори държавен зрелостен изпит е 4, 239 и също е по- висок от миналата година, когато бе 4, 115.
Двете профилирани гимназии в Силистра са отново с най- добри резултати и по среден успех на втория държавен зрелостен изпит, на който се явяват всичките им ученици – ЕГ "П. Яворов", Силистра – 5, 33 и ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра – 5, 08.

Двойките на ІІ ДЗИ са 34, което се равнява на 8, 25 % от оценените работи. Този брой е по- малък от миналата година – 57. Няма училище със среден резултат под среден 3. Отново най- много са слабите оценки по География и икономика (23).

Отличните оценки на ІІ ДЗИ са 75 (18, 2 %) и са повече от миналата година (68). Повече от половината отлични оценки са по Английски език, за разлика от миналата година, когато това бе Биология и здравно образование.

Различният брой на явилите се зрелостници не дава възможност да се правят коректни сравнения между предметите, тъй като оценките не са представителни за випуска като цяло и за отделното училище.

Средният успех на 282- ма зрелостници явили се на изпит за степен на професионална квалификация е 4, 363. Най- висок е средният успех на ПГСУАУ "Ат. Буров", Силистра – 5, 15 на 43 зрелостници. На второ място е ПГПТ "Ев. Георгиев", Силистра с 5, 09 среден резултат на 26 зрелостници. На трето място е СУ "Хр. Ботев", Тутракан със среден резултат 5, 00 на 26 зрелостници.
Няма училище със слаби средни резултати.

Facebook коментари