Вторник, 25 Януари 2022 г.

Пътуваща изложба "_МЯСТО България #БезОтпадъци" тръгва днес от Пловдив и ще финишира в Силистра

Пътуваща изложба "_МЯСТО България #БезОтпадъци" тръгва днес от Пловдив и ще обиколи още четири български града - Варна, Шумен, Добрич и Силистра.

Експозицията е представена чрез интерактивни модули и ще гостува по две седмици във всеки един град. Насочва внимание върху намаляването на отпадъците, рециклирането и грижата за общите пространства.

Изложбените табла съдържат интересна образователна информация за това кои продукти могат да се рециклират и кои не, както и идеи как да живеем в по-чисти и по-красиви места, съобщиха организаторите от Сдружение BG Бъди активен.

Наситени с много цвят, динамика и експресивност, красивите модули ще помогнат на гражданите да научат и черната статистика за отпадъците или "Мръсните истини за боклука".

Местен партньор в проекта е СНЦ "ДуросторумДръстър-Силистра".

Дейности, които ще се реализират в Силистра - Активация и намеси в местните общности с цел промяна на поведението, образование и мотивация.
Основните дейности ще се проведат в 3 главни кампании под слоганите - "Да разДВИЖИМ Силистра", "Да разКРАСИМ Силистра" и "Да разЧИСТИМ Силистра":

1. Почиствания - паркове, междублокови пространства, реки, плажове, с фокус
към река Дунав;
2. Обновяване на градски пространства чрез тактически урбанизъм и Placemaking
и чрез въвличане на общности;
3. Поставяне на контейнери за рециклиране или други контейнери за отпадъци
според нуждите на местната общност
4. Стартиране на игри, насърчаващи рециклирането и чистата среда – "Отпадъци
за изкуство" и поставяне на инсталации на тази тема;
5. Подкрепа на местни инициативи в три основни категории: "ремонтни кафенета"; иновативни решения за рециклиране на пластмасови бутилки, мобилни центрове за обучения – работилници;
6. "Лесно на чисто" – специализирана кампания за намаляването на градското
замърсяване чрез отговорно поведение и правилно събиране на отпадъци, която
подтиква гражданите да следват лесни стъпки;
7. Организиране на събития във връзка с международни дни, свързани с рециклирането и опазването на околната среда:
8. Създаване на дългосрочни партньорства с общинска администрация, граждански организации, институции и бизнес.

Facebook коментари