Вторник, 14 Юли 2020 г.

Четири нови професии в тазгодишния план-прием в област Силистра

Със заповед от 29 април тази година е утвърден държавния план – прием в VІІІ клас за област Силистра за предстоящата 2020 – 2021 учебна година. Планирани са общо 34 паралелки за дневна форма на обучение. Този брой е равен на изпълнения прием през 2018 и 2019 г. Извън този брой е паралелката в Спортно училище "Дръстър", Силистра.

Общият максимален брой места са 893 при 790 ученици в областта в VІІ клас и очакване за около 30 ученици от други области.
Пълният списък на паралелките по професии и профили могат да бъдат видяни в сайта на РУО – Силистра, рубрика "Прием" – "Текущи съобщения".
Прием в VІІІ клас ще осъществяват 18 училища – средни, обединени, профилирани и професионални. Всички училища са на едносменно обучение.

Шест паралелки са с интензивно изучаване на чужд език – в ЕГ "П. Яворов", ПМГ "Св. Кл. Охридски" и СУ "Н. Й. Вапцаров" в Силистра.

Останалите паралелки са с разширено изучаване (10,5) или без интензивно и без разширено изучаване (17,5).

Професионални са 20 от общо 34 паралелки, което се равнява на 58,8 % от паралелките.

Нови за областта професии са:

• "Полевъдство" в ПГМСС "Н. Вапцаров", с. Средище;
• "Електронна търговия" в ПГСУАУ "Ат. Буров", Силистра;
• "Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП" в ПГПТ "Евл. Георгиев", Силистра;
• "Пчеларство и бубарство" в ПГСС, с. Ситово.

За първи път за училището се предлага половин паралелка дуална система на обучение в ПЗГ "Добруджа", Силистра – специалност "Механизация на селското стопанство".
Защитените от държавата специалности са 4 в 2,5 паралелки:
• "Производство и преработка на мляко и млечни продукти" – ПГСС, с. Ситово, 0,5 паралелка;
• "Пчеларство и бубарство" - ПГСС, с. Ситово, 0,5 паралелка;
• "Полевъдство" – ПГМСС "Н. Й. Вапцаров", с. Средище, 1 паралелка.

Специалностите с очакван недостиг от специалисти са 2 в 4 паралелки:
• "Автотранспортна техника" – 3 паралелки (ПГООТ, Дулово, ПГМСС, с. Средище и ПГМТ, Силистра);
•"Технологичен и микробиологичен контрол в хранително - вкусови производства" – ПГПТ, 1 паралелка.

Спрямо изпълнените паралелки миналата година са намалени от 3 на 2 паралелките в ЕГ "П. Яворов", Силистра и от 2 на 1 в ПГПТ "Ев. Георгиев", Силистра.
Увеличен е приемът с 1 паралелка спрямо изпълнения през миналата година в ПГМСС "Н. Й. Вапцаров", с. Средище (от 2 на 3) и в ПГМТ "Вл. Комаров", Силистра (от 1 на 2).
За прием в задочна форма на обучение са предвидени 5 паралелки със 141 места в 4 професионални гимназии в Силистра – ПГС "П. Пенев", ПГПТ "Ев. Георгиев", ПГМТ "Вл. Комаров" и ПЗГ "Добруджа".

Facebook коментари