Събота, 20 Април 2024 г.

Oбщина Дулово бърза да изтегли 600 000 лева кредит,преди промяна в закон

На 6 декември 2010г от 11.00 ч в зала №1 в сградата на Община Дулово се проведе обществено обсъждане за намерението на общината - за поемане на дългосрочен дълг под формата на банков кредит,съобщиха от общината.
На обсъждането присъстваха инж.Сезгин Галиб-председател на ОбС,Гюнер Рамис – кмет на Община Дулово, заместник-кметовете Алтан Чаушев, Нурхан Мухарем, Йорданка Копринджийска, Янка Стойчева – директор на Дирекция"Финанси", Мюмюн Неджиб – директор на ДМТ, кметове на населените места, общински съветници, читалищни секретари, общественици, банкери, служители.
Разяснения по днешното обсъждане даде Гюнер Рамис – кмет на Община Дулово, който каза, че още на 23 септември, когато е било първото обсъждане на намерението за теглене на кредит от общината е обещал, че ще продължи обсъждането по населени места с хората и отново в града, като ги запознава подробно с обстоятелствата и евентуалните промени във финансовите и бюджетни взаимоотношения в частта за общините. Такава промяна се е случила на 3.12., когато окончателно се прие ЗДБРБ.
Кметът запозна присъстващите и с писмо от НСОРБ, в което се казва:"Междувременно между първо и второ четене на проекта на ЗДБРБ за 2011 г. от депутати са внесени и подкрепени от работната група предложения, които по същество биха блокирали достъпа на общините до кредитни ресурси. Предложени са важни промени в Закона за общинския дълг, които не са съгласувани с НСОРБ, съгласно чл.4, ал.6 от ЕХМС: Кредитите по фонд "ФЛАГ" да се включват в ограниченията по чл.12 от ЗОД за максимално допустим годишен размер на плащанията по дълг; Максималният годишен размер на плащанията по дългове са намалени от 25% на 15% от сумата на собствените приходи и изравнителната субсидия. (Например общини с размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия 2 млн.лв., годишните разходи за обслужване на дълг намаляват от 500 хил. лв. на 300 хил. лв.). След 39 месеца от тяхното избиране общинските съвети да не могат да вземат решение за поемане на дълг, т. е. от началото на следващата година." Това на практика означава намаление на възможностите на общините да теглят по-големи, дългосрочни кредити. След подробните разяснения по дейностите вменени на общините и изпълнението на бюджета до 30.11. стана ясно, че местните приходи са в размер на 1 985 000 лв.
На последното за годината заседание на общинските съветници – 27.12.-понеделник- ще бъде предложено да се изтегли кредит от 600 х лв, от банка, която е спечелила предварително обявен обществен конкурс.

Facebook коментари