Понеделник, 13 Юли 2020 г.

ПГМСС"Никола Й. Вапцаров" в Средище с нова инвестиция във високотехнологична техника

ПГМСС "Н. Вапцаров" с. Средище е училище с традиции и поглед към бъдещето.

Училище, чиято основна мисия е предоставяне на качествено професионално образование в областта на земеделието. А най-важната предпоставка за това е съвременната, актуална и модернизирана материална база.

Вчера, гимназията отново доказа, че това е основен приоритет - машинният парк бе допълнен от още една нова придобивка - комбайн DEUTZ – FAHR 6060 HTS на стойност 178 800 лева. Една инвестиция в техника, която няма конкуренция през последните 40 години.

Гимназията е учебното заведение е не само с най-нова и най-разнообразна учебна техника, но и на-голяма като брой на машините, не само в областта, а и след всички сродни специализирани гимназии в страната.

И не само това - всички средства са осигурени само от собствени приходи на гимназията, което е доказателство за отличния мениджмънт на нейния директор г-н Камен Неделчев и неуморната работа на колектива.

Така гимназията за пореден път доказа, че е едно модерно, съвременно учебно заведение, което не жали сили и средства за да бъде желано и предпочитано от младите хора, училище доказало своя авторитет и затвърждава позицията си на водещо земеделско училище не само в региона, но и в страната.

Facebook коментари