Понеделник, 03 Октомври 2022 г.

12 жалби са подадени тази година в РЗОК-Силистра

През тази година в Районна здравноосигурителна каса Силистра са постъпили 12 писмени жалби от здравноосигурени лица, с 2 по-малко от 2009г, информираха от там.
По шест от жалбите е назначена и извършена проверка от контролни екипи, а останалите са разгледани от Комисията по жалбите към Районната здравна каса.
Шест от жалбите касаят дейността на общопрактикуващи лекари. Описвани са случаи на неправомерно включване в пациентна листа, както и обратния случай – GP да отказва да приеме здравноосигурено лице за свой пациент. И в двата случая се оказа, че гражданите не са спазили процедурата по избор на личен лекар.
Други оплаквания касаят отказ за издаване на направление и заплащане на потребителска такса. Здравноосигурените лица трябва да имат предвид, че предоставянето на направление за консултация и съвместно лечение със специалист, както и направление за изследване, става само след преглед и преценка от лекаря. Доказването на неправомерно заплатена потребителска такса става единствено след като е налице финансов документ за платената сума (фискален бон, касова бележка). От особенна важност е гражданите да изискват издаването им на такъв.
В РЗОК Силистра са постъпили и жалби, касаещи оказването на спешна медицинска помощ. Здравната каса няма правомощията да взема отношение по тях, поради което ги предоставя за вземане на отношение по компетентост.
Ежедневно заинтересовани граждани поставят своите проблеми и запитвания на място и по телефон в Здравна каса – Силистра. Заради членсвото на страната ни в Европейския съюз много от тях се информират от възможностите да им бъдат издадени документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права в останалите европейски държави. Търсят и информация за обема на здравната помощ, която могат да получат на база на тези документи.
Чести са и запитванията, относно лечения по клинична пътека, лекарствени средства, заплащани от здравната каса, извършване на лабораторни изследвания и др.
В РЗОК често постъпват и въпроси от компетентостта на други институции. В тези случаи гражданите биват насочвани към тях, за да могат да получат отговор.
Телефонът за въпроси и сигнали на Районна здравноосигурителна каса Силистра е 086/ 812 - 144.
Писмени жалби към Районната здравноосигурителна каса Силистра могат да бъдат подавани на адрес: гр. Силистра, ул. Партений Павлович №3 или в деловодството на институцията.

Facebook коментари