Събота, 27 Февруари 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 15 юни 2020 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

2 камериери / камериерки, средно образование
1 готвач, средно образование, опит над 2 г.
1 сервитьор, средно образование, английски език, опит 2 г.

*Работните места са за к.к. по Черноморието

Други СРМ обявени в ДБТ

1 електромонтьор – средно образование, електромонтьор
10 военнослужещи- войници, средно образование
1 специалист ловно стопанство, висше образование
3 сервитьори, средно образование
2 шофьор на автобус, основно образование, кат. D
1 производител млечни продукти, средно образование
1 монтажник, изделия от метал – средно образование
1 заварчик – средно образование
3 монтажникa метални конструкции, средно техническо образование
2 ръководители техническа поддръжка, средно техническо образование
1 експедитор на стоки и товари, средно образование
1 акушерка, висше обр.- здравни грижи, акушерка
1 магистър- фармацевт, висше обр. - фармация
2 рентгенови лаборанти, висше обр.- рентгенов лаборант
2 медицински лаборанти, висше обр.-медицински лаборант
20 медицински сестри, висше обр.- здравни грижи, медицинска сестра
20 лекари, висше обр.- медицина

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа
1 продавач в павилион, без изисквания за заемане
1 работник, кухня, без изисквания за заемане
2 сервитьори, без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 трудотерапевт, средно образование

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

2 домашна помощница, основно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

5 лекари, висше образование- специалност "Медицина", ЦСМП
1 помощник - готвач, основно образование


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа
3 работници спомагателни дейности, без изисквания
1 работник за обработка на дърво, без изисквания
3 продавач-консултанти, следно образование
1 разносвач, основно обр., кат. В

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 счетоводител, висше образование - специалност "Икономика", работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит
3 лекари, висше образование -"Медицина", ЦСПМ
3 сервитьори, средно образование
1 барман, средно образование

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари