Вторник, 06 Юни 2023 г.

22 администрации са недостъпни за хората със заболявания на опорно-двигателния апарат

Хора с увреждания от специализирани и неправителствени организации, служители на социални ведомства и общински експерти за първи път разискваха възможностите за подобряване на условията на живот на инвалидите в Силистра.
Това стана по време на Кръгла маса, организирана по инициатива на общината и общинската организация на Съюза на инвалидите в България на 7 декември, с посвещение на отминалия Международен ден на хората с увреждания – 3 декември.
От представената справка се разбра, че на територията на Силистренската община са регистрирани 5142 пълнолетни хора с физически и множествени увреждания, като повечето са в Силистра. Установено е също, че над 4 на сто от децата в района имат различен вид увреждания. От множеството социални услуги, предлагани от държавата, общината и неправителствения сектор в общинския център, голяма част са за инвалиди. Това са: Домът за възрастни в с. Айдемир, Дневният център за деца и младежи, Центърът за социална рехабилитация и интеграция, Бюрото за социални услуги, "Личен асистент", Социален асистент" и "Домашен помощник", както и 25-те клуба за инвалида и пенсионера в Силистра и селата от общината. До 2015 година, съгласно Областната стратегия, се очаква да бъдат разкрити още Преходно жилище за възрастни, Защитени жилища за хора с психични разстройства и с физически увреждания и два центъра за настаняване от семеен тип - за възрастни хора с физически увреждания от Дома в с. Айдемир и за деца с увреждания от Дом за медико-социални грижи в Силистра.
Социалните услуги са трайно развивани през годините, коментира заместник-кметът Нели Стоилова. Но съществуват и проблеми, чието решаване ще подобри обществените условия на живот за инвалидите. Председателят на организацията Христо Стойчев ги постави конкретно.
Според каталог на една от НПО-ии, 22 публични администрации са недостъпни в архитектурно отношение за хората със заболявания на опорно-двигателния апарат. За удобство на гражданите в Общината са изградени три информационни центъра, но липсата на подвижни рампи ги правят недостъпни за инвалидни колички, отбелязаха инвалидите. От дирекция "УТ" обещаха да потърсят алтернативно решение на външен асансьор, за какъвто сградата не е възможно да бъде пригодена по първоначални проучвания. Според новите законови изисквания общината одобрява проекти за сгради, само ако са предвидени и съоръжения за хора с увреждания.
Друг проблем е намирането на работа. По данни на Бюрото по труда към края на м. октомври са регистрирани 301 безработни с увреждания. На проведената неотдавна специализирана трудова борса над 300 души са се "борили" за 55 работни места. Работодателите са задължени да предвидят работни места за инвалиди според Кодекса по труда, припомниха експертите.
Транспортни неволи мъчат също хората с увреждания. Липсват места за паркиране на автомобили на инвалиди, както и карти, с които да ползват безплатно услугата "Синя зона". Специалистите по транспорт в общината се ангажираха освен с вертикални знаци да обозначат и с европейския символ "инвалидна количка" определените паркоместа. До средата на следващата година вероятно ще бъдат изготвени и картите за безплатно паркиране в "Синя зона", които ще бъдат раздавани от специализирана комисия, поискаха от Съюза на инвалидите.
Участниците в Кръглата маса по проблемите на хората с увреждания се договориха за нова среща през пролетта.

Facebook коментари