Четвъртък, 16 Юли 2020 г.

Нова заповед на РЗИ в Силистра във връзка с поставянето под карантина в извънредната епидемична обстановка

От областна управа разпространиха нова заповед на д-р Теодора Начева - директор на РЗИ Силистра с № РД-01-116/05.06.2020 г.

В нея се казва:

На основание чл. 63 ал. 4 и aл. 5 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, обявената с Решение 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, във връзка с т. 11 от Заповед № РД-01 - 314/04.06.2020 г. на министъра на здравеопазването

ОТМЕНЯМ:

Издадените предписания от служители на РЗИ Силистра за наложена карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България в периода от 20 до 31 май 2020г. от държави-членки на Европейския съюз, с изключение на Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия. Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия.

Издадените предписания от служители на РЗИ Силистра за наложена карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България в периода от 20 до 31 май 2020г. от Република Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора.

Издадените предписания от служители на РЗИ Силистра за наложена карантина на лицата по т, 1 и т. 2 в случаите, когато причината за поставяне под карантина не е осъществен контакт с лице болно от COVID-19.

Заповедта влиза в сила от 4.06.2020 г. Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани лица. като се публикува незабавно на интернет страницата на РЗИ-Силистра. Заповедта да се съобщи на Областния управител на област Силистра, кметовете на общини в областта, директора на ОД на МВР Силистра - за сведение и изпълнение. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ Силистра.

Facebook коментари