Петък, 05 Март 2021 г.

"Каолин" ЕАД проведе обществено обсъждане на проекта за нова кариера в община Дулово

При засилени противоепидемични мерки, в два поредни дни (1 и 2 юни) от "Каолин" ЕАД проведоха срещи с хората от четири населени места и град Дулово.

Поводът за общественото обсъждане бе докладът за оценка на въздействието върху околната среда (доклад за ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционното предложение: "Разработване и усвояване на находище за подземни богатства "Балабана", разположено в землищата на селата Полковник Таслаково, Грънчарово, Колобър и Секулово, община Дулово в област Силистра".

На обсъжданията, чрез мултимедия, бе представен проектът, който предвижда да бъдат разработени два участъка от находище "Балабана", като ефективно усвоената площ ще бъде от около 500 дка. Добивът ще започне отложено във времето, като само за изграждането на необходимите съоръжения са необходими три години. От подробно представения доклад за оценка на въздействието върху околната среда се разбира, че за срока на концесията компанията ще добие около 10 млн. тона каолинова суровина, като на кариерата ще работят 50 души.

Получената суровина ще се преработва в новия завод на компанията в Дулово, който ще се изгражда паралелно. За инвестицията в завода "Каолин" ЕАД получи през 2019 г. инвеститорски сертификат клас "А". В бъдещия завод ще работят между 120 и 150 души, като от компанията гарантират, че той ще бъде най-модерният завод в Европа от този вид, в който ще бъдат внедрени всички най-съвременни технологии, включително за опазване на околната среда.

На всички срещи присъстваха д-р Волф Харлфингер-главен изпълнителен директор и изпълнителните директори- Димитър Ангелов и Радомир Чолаков, д-р Юксел Ахмед - кмет на Община Дулово, които отговориха конкретно и ясно на въпросите зададени от присъстващите на срещите жители на населените места.

ВАНЯ ПЕТРОВА

Facebook коментари