Вторник, 28 Юни 2022 г.

Внимание земеделци: НССЗ с онлайн обучение за отглеждане на сорго и суданка

Онлайн дистанционен информационно-обучителен семинар на тема: "Отглеждане на сорго, суданка и техните хибриди в отговор на климатичните промени. Разпространение, значение и технология на отглеждане" ще проведе на 4 юни 2020 г. от 13.00 ч. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) .

При провеждане на обучение ще бъдат използвани съвременни информационни и комуникационни технологии - онлайн платформата ZOOM. Включването ще бъде възможно през електронно устройство (телефон, лаптоп, компютър) с достъп до интернет.

За да се включите в семинара може да се регистрирате на следния линк: https://forms.gle/Nk1iFjbiM8LCk23w5 , а за повече информация може да се обадите на тел. 078/551295, 0887 85 67 67.

Лектор на семинара ще бъде доц. д-р Калин Сланев от Земеделски институт - гр. Шумен към Селскостопанска академия. Доц. д-р Сланев работи от години по проблемите на селекцията и семепроизводството на културни растения и по-специално на сорго, суданка и соргосуданкови хибриди. Заедно с проф. д-р Цветан Кикиндонов е автор на книгата "Соргото в България и чужбина".

Обучението включва два модула:

• Сорго и суданка – значение, разпространение и използване в животновъдството;

• Агротехника при отглеждането на сорго за зърно и суданка за зелена маса.

Ще бъде представена и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.

Обучението е организирано във връзка с безплатните консултации и съвети, които експертите на НССЗ предоставят по отношение на различни технологични решения в стопанството и проявения интерес от земеделски стопани от темата.

Участието е безплатно и без такси за земеделски стопани от цялата страна!

Facebook коментари