Вторник, 14 Юли 2020 г.

Отмениха карантината на всички прибрали се в Силистра в периода от 20 до 31 май

От областна управа разпространиха заповед на д-р Теодора Начева - директор на РЗИ Силистра с № РД-01- 115 / 03.06.2020 г.

В нея се казва:

На основание чл. 63 ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, обявената с Решение 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, във връзка с т. 11 от Заповед № РД-01- 288/01.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

ОТМЕНЯМ

Издадените предписания от РЗИ-Силистра за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020 г. до 31.05.2020 г. включително, от държави-членки на Европейския съюз, с изключение на Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия.

Издадените предписания от РЗИ-Силисгра за поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на Република България от 20.05.2020 г. до 31.05.2020 г. включително, от Република Сърбия и Република Северна Македония.

Издадените предписания, при които причината за поставяне под карантина не е осъществен контакт с лице, болно от COVID-19.

Заповедта влиза в сила от 1.06.2020 г.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ-Силистра пред съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Facebook коментари