Неделя, 05 Декември 2021 г.

Годишни технически прегледи на земеделска и горска техника в община Силистра

Община Силистра информира собствениците на земеделска и горска техника, че във връзка с писмо № ВхК-4279/22.05.2020 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" – Силистра и в изпълнение на чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (ЗРКЗГТ) и чл. 6, ал. 2 от Наредба № 3/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката па ЗРКЗГТ, на територията на Община Силистра, съгласно график и определени от кметовете и кметските наместници места, ще се проведат технически прегледи, както следва:

05.06.2020 г. - гр. Силистра, офис на ОД "Земеделие" – от 10.00 до 16.00 ч.

09.06.2020 г. – с. Казимир – от 10.00 до 12.00 ч.

09.06.2020 г. – с. Професор Иширково – от 13.00 до 15.30 ч.

12.06.2020 г. - гр. Силистра, офис на ОД "Земеделие" – от 10.00 до 16.00 ч.

16.06.2020 г. – с. Айдемир – от 10.00 до 12.00 ч.

16.06.2020 г. – с. Смилец – от 13.00 до 15.00 ч.

19.06.2020 г. - гр. Силистра, офис на ОД "Земеделие" – от 10.00 до 16.00 ч.

26.06.2020 г. - гр. Силистра, офис на ОД "Земеделие" – от 10.00 до 16.00 ч.

При извършването на технически прегледи следва да бъдат представени:

1. Техниката, оборудвана съгласно изискванията на Наредба № 3/03.02.2016 г.;

2. Свидетелство за регистрация на техниката;

3. Застраховка "Гражданска отговорност" за самоходната техника;

4. Свидетелство за правоспособност на лицето представящо техниката. Собствениците, чиято техника е продадена следва да представят документ удостоверяващ продажбата и.

Facebook коментари