Петък, 23 Февруари 2024 г.

Бизнесменът Явор Георгиев е единственият номиниран за "Почетен гражданин на град Силистра" тази година

Ежегодно органа на местно самоуправление в Силистра - Общинския съвет награждава изявени личности, свързана по някакъв начин с общината и допринесли с постоянен и изключителен принос и заслуги за развитието на Силистра и общината с званията: "Почетен гражданин на град Силистра", отличие "За граждански принос" и награда "Студент на годината".

Срока за номинациите през 2020 година изтече на 1 юни, а до 30 юни Временната комисия за удостояване със почетните звания и предлага на Съвета за решение, чрез гласуване.

Званието "Почетен гражданин на град Силистра" се гласува с таен вот, като се счита за прието, ако е събрало мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

Другите награди се гласуват явно и се взема решение с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.
Връчването на званието "Почетен гражданин на град Силистра" се извършва на тържествено заседание на Общински съвет, на Празника на град Силистра – 14-ти септември.

На сайта на община Силистра бяха публикувани номинациите за почетните звания за 2020 година:

Постъпило предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Силистра" за 2020 г. за г-н Явор Стоянов Георгиев – стопански ръководител и дарител с дългогодишна общественополезна дейност за общността, с постоянен и изключителен принос и заслуги за развитието на град Силистра, Община Силистра, подадено от Инициативен комитет с Председател д-р Даниела Костадинова.

Постъпили предложения за удостояване с отличие "За граждански принос" за 2020 г.:

1. Предложение за г-н Свилен Иванов Стоянов – управител на фирма "Лъки Сис" ЕООД гр. Силистра – инициира кампания под мотото "Заедно можем" и разкрива дарителска сметка за подпомагане дейността на институциите в областта, в частност "МБАЛ - Силистра"

Предложението е от групата общински съветници от ПП ГЕРБ при Общински съвет - Силистра.

2. Предложение за г-н Руси Стратиев Русанов – управител на фирма "Рикон - РС" ЕООД гр. Силистра – безвъзмездно приготвя и предоставя на изпадналите в трудно положение жители на гр. Силистра, ястия в собствения си ресторант във времето на извънредното положение.

Предложението е от групата общински съветници от ПП ГЕРБ при Общински съвет - Силистра.

3. Предложение за г-н Колю Дочев Драгнев – домоуправител повече от 50 години, жител на гр. Силистра
Предложение е от Колю Дочев Драгнев гр. Силистра.

4. Предложение за г-н Сава Цветков Савов – общественик, учител и художник, жител на с. Айдемир.
Предложение е от Инициативен комитет при Народно Читалище "Родолюбие - 2006" – с. Айдемир, Община Силистра.

5. Предложение за г-н Ангел Емилов Милков – дългогодишен учител по физическо възпитание и фитнес инструктор, спортен деец, треньор, постигнал високи спорни резултати, достойни за вписване в книгата на Рекордите на Гинес, член на Плувен клуб "Доростол" гр. Силистра – за принос в развитието на спортния живот в общината и постигнати високи постижения в плувния спорт.

Предложение от: Инициативен комитет гр. Силистра.

6. Предложение за ветераните - плувци, членове на Плувен клуб "Доростол" гр. Силистра – за труда и славата, която носят на град Силистра, пример за спортно дълголетие, упоритост и себераздаване.

Предложение от: Венелин Красимиров Великов – Председател на Плувен клуб "Доростол" гр. Силистра.

Постъпило предложение за удостояване с отличие "Студент на годината" за 2020 г

Предложение за г-жа Вяра Марчева Жекова – студентка от 4-ти курс, специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд (английски) език" във Филиал Силистра към Русенски университет "Ангел Кънчев", номинацията е за отличен успех,постижения в учебната и в научноизследователската дейност.

Предложение от: доц. д-р инж. Валентин Богданов Стоянов – директор на Филиал Силистра към Русенски университет "Ангел Кънчев".

Facebook коментари