Вторник, 14 Юли 2020 г.

Бюрото по труда в Силистра приема заявления за обучения на леяри

Бюрото по труда в град Силистра започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професия:

- "Леяр" - общо 40 лица;

Заявление може вече да се подава и чрез електронната услуга разработена от Агенцията по заетостта и Държавна агенция Електронно управление, която може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за Търсещи работа лица "Електронни услуги за търсещи работа лица", услуга 1956 Включване в обучение на възрастни, чрез бутон "Заяви услугата електронно".
Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключова компетентност по "Умение за учене" на тема: "Умения за концентрация и внимание към детайла".

Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:

Безработни младежи до 29 години;

Продължително безработни лица;

Безработни лица над 50-годишна възраст;

Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;

Безработни с ниско равнище на образование;

Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Курсовете ще се проведат в периода 18.06.2020 - 15.09.2020, като първата група ще стартира от 18.06.2020 и ще приключи на 17.08.2020г, а втората група ще стартира на 17.07.2020 и ще приключи на 15.09.2020година.

По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер на 15 лв. за тези, които живеят в населено място извън град Силистра.

Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект "РЕСТАРТ 2020", реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с Асоциация на индустриалния капитал в България. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.

Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение за първата група е до 15.06.2020г, а за втората група е до 14.07.2020година.

Facebook коментари