Понеделник, 13 Юли 2020 г.

График за посещение на населени места без постоянно полицейско присъствие от мобилни екипи на ОДМВР-Силистра за месец юни

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец юни 2020 г. мобилен екип, включващ служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност", сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и сектор "Пътна полиция", ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:


Община Дулово

Село Овен – 04.06.2020 г., 09:30 часа

Село Руйно – 04.06.2020 г., 10:00 часа

Село Яребица – 04.06.2020 г., 10:30 часа

Село Правда – 04.06.2020 г., 12:00 часа

Село Чернолик – 04.06.2020 г., 13:00 часа


Община Ситово

Село Поляна – 11.06.2020 г., 09:30 часа

Село Попина – 11.06.2020 г., 10:00 часа

Село Гарван – 11.06.2020 г., 10:30 часа

Село Нова Попина – 11.06.2020 г., 11:00 часа

Село Искра – 11.06.2020 г., 13:00 часа


Община Главиница

Село Сокол – 18.06.2020 г., 10:00 часа

Село Бащино – 18.06.2020 г., 11:00 часа

Село Калугерене – 18.06.2020 г., 13:00 часа

Село Ножарево – 18.06.2020 г., 13:45 часа

Село Падина – 18.06.2020 г., 14:30 часа


Община Кайнарджа

Село Посев – 25.06.2020 г., 10:00 часа

Село Попрусаново – 25.06.2020 г., 10:30 часа

Село Давидово – 25.06.2020 г., 11:30 часа

Село Господиново – 25.06.2020 г., 12:00 часа

Село Средище – 25.06.2020 г., 12:30 часа

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

Facebook коментари