Сряда, 17 Април 2024 г.

Вижте къде ще има смущения на електрозахранването утре

На 01.06.2020 г. от 13:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на:

с. Поройно, с. Грънчарово, с. Добротица, с. Кайнарджа, с. Бръчма, с. Иширково, с. Попина, с. Българка, с .Сърпово, с. Бащино, с. Суходол, с. Старо Село, с. Звенимир, с. Царев Дол, с. Белица,

гр. Силистра - ул. "31-ВИ ПОЛК", ул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", ул. "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ул. "БАЧО КИРО", ул. "БОЙКА ВОЙВОДА", ул. "БУЗЛУДЖА", ул. "ВИДЕЛИНА", ул. "ВИХЪР", ул. "ГЕОРГИ РАКОВСКИ", ул. "ДОБРИЧ", ул. "ДОБРОТИЦА", ул. "ДОБРУДЖА", ул. "Д-Р АНАСТАС ЯНКОВ", ул. "КУБАДИН", ул. "МАКЕДОНИЯ", ул. "МОСКВА", ул. "НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ", ул. "ПАТРИАРХ ДАМЯН", ул. "ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ", ул. "ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ", ул. "СЕРЕС", ул. "СИМЕОН ВЕЛИКИ", ул. "СОФИЯ", ул. "ФИЛИП ТОТЮ", ул. "ХАН АСПАРУХ", ул. "ХРИСТО БОТЕВ", ул. "ЮРИ ВЕНЕЛИН", ул. "ЯНКО ТОДОРОВ"; с. Калипетрово - ул. "ЖЕЛЕЗАРСКА", ул. "КАП.КРЪСТЕВ", ул. "НОВ ЖИВОТ", ул. "ОРЕХОВА", ул. "ПЕРУЩИЦА", ул. "РАШКО БЛЪСКОВ"; с. Айдемир - ул. "ЛАЗУРНА".

Facebook коментари