Неделя, 03 Юли 2022 г.

Къдроглавите пеликани в "Сребърна" вече отглеждат поколение

Къдроглавите пеликани в "Сребърна" отглеждат поколение, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Според специалистите, все още е рано да се определи броят на малките, тъй като тази година птиците са избрали закътана част от резервата и непосредственото им наблюдение е почти невъзможно. Всекидневно се отчита активно поведение около новото гнездилище и във водните площи на резервата, се казва в съобщението.

Поради понижаване на водното ниво в югозападната част на езерото са се оформили плитчини, които са богата хранителна база за блестящите ибиси, сивите гъски, лопатарките и други защитени водолюбиливи птици. Около стотина екзепляра от вида розов пеликан се хранят и почиват във водните огледала. Водното ниво при южния шлюз е 190 сантиметра. При ежедневните обходи не са констатирани нарушения на режимите в резервата или бракониерски набези.

Facebook коментари