Понеделник, 06 Декември 2021 г.

Областна дирекция "Земеделие" в Силистра обяви началото на пожароопасния сезон

Областна дирекция "Земеделие" в Силистра обявиха началото на пожароопасния сезон за земеделските земи от 28.05.2020г. до 31.10.2020 г.

В този период е забранено паленето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи и извън тях - слогове и крайпътни ивици, и използването на открити огнеизточници.

Субсидии ще се отнемат за пожароопасно поведение и тази година. Ще се намаляват субсидии на земеделски стопани, които не спазват изискването за палене на огън на не по-малко от 100 м от горски масиви. Това ще е една от възможните санкции, предвидени за нарушението.

От настъпването на восъчна зрялост на посевите до прибиране на реколтата не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 метра до тях, както и извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, минаващи през житни площи.

Земеделските производители трябва да парцелират и осигурят пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, както и да използват земеделска техника, която отговаря на изискванията за безопасна експлоатация.

В момента вървят проверки за изправността на земеделската техника във връзка с предстоящата жътвена кампания. Пътнопочистващите фирми също се готвят за пожароопасния сезон. Косят се сухите треви край пътищата.

Facebook коментари