Петък, 26 Февруари 2021 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 1 юни 2020 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

10 военнослужещи- войници, средно образование
1 специалист ловно стопанство, висше образование
1 рецепционист хотел, средно образование
3 сервитьори, средно образование
1 шофьор на автобус, основно образование, кат. D
1 общ работник, основно образование
1 производител млечни продукти, средно образование
1 монтажник, изделия от метал – средно образование
1 заварчик – средно образование
3 монтажникa метални конструкции, средно техническо образование
2 ръководител техническа поддръжка, средно техническо образование
1 експедитор на стоки и товари, средно образование
1 акушерка, висше обр.- здравни грижи, акушерка
1 магистър- фармацевт, висше обр. - фармация
2 рентгенови лаборанти, висше обр.- рентгенов лаборант
2 медицински лаборанти, висше обр.-медицински лаборант
20 медицински сестри, висше обр.- здравни грижи, медицинска сестра
20 лекари, висше обр.- медицина

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:


- За обучение по време на работа
1 продавач в павилион, без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки, без изисквания за заемане
1 работник, кухня, без изисквания за заемане
2 сервитьори, без изисквания за заемане

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

5 лекари, висше образование- специалност "Медицина", ЦСМП
2 работници в производство на млечни продукти, средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа
3 работници спомагателни дейности, без изисквания
20 работника озеленяване, без изисквания
20 работника поддръжка на сгради, без изисквания
1 работник -обработка на дърво
4 продавач- консултанти


*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 работник в кухня, без образование
1 помощник в магазин, основно образование


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

3 сервитьори, основно образование, работа с компютър
1 счетоводител, висше образование - специалност "Икономика", работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит
3 лекари, висше образование -"Медицина", ЦСПМ


***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари