Четвъртък, 18 Юли 2024 г.

Окръжен съд-Силистра заработи на пълни обороти след нормализиране на работата си

На 28 май в Окръжен съд-Силистра бяха разгледани въззивни дела за първи път след предприетите мерки за нормализиране на работата съда. Като втора /въззивна/ инстанция, окръжният съд разглежда гражданските и наказателните дела, решени от районните съдилища от района и изпратени с въззивна жалба от подсъдим или протест от прокуратурата, съобщиха от пресцентъра на съда.

Обявени за решение бяха дела за:

- противозаконно повреждане на чужда движима вещ;
- измама;
- противозаконно попречване на органи на властта-служители в група "Охрана на обществения ред" при сектор "ОП" към Районно управление–Силистра, ОДМВР-Силистра, да изпълнят задълженията си по контрол за спазване правилата за движение по пътищата;
- и предложение от Окръжна прокуратура за определяне на едно общо наказание за осъдено лице.

Отложено бе дело за обида, нанесена публично и разпространена в Интернет чрез социалната мрежа Фейсбук и Ютуб.

Правораздавателната дейност в Окръжен съд-Силистра е с нормален ритъм. Ежедневно се разглеждат всички видове граждански, търговски и наказателни дела.

В действителност през изминалият труден период на извънредно положение съдът не е спирал работа нито ден. Регулярната работа бе организирана чрез дежурства и отдалечен достъп на магистрати и служители. Положени бяха максимални усилия да няма забавяне на дела и да не бъде затруднен достъпът до правосъдие.
За да бъдат максимално осъществени санитарно-хигиенните изисквания срещу разпространението на COVID-19, се прилага нов ред за влизане в Съдебната палата и в съдебните зали, а също и в провеждането на открити съдебни заседания, работата на деловодствата и службите, подаването и получаването на съдебни книжа по електронен път, и действията по призоваване.

Посетителите дезинфекцират ръцете си на входа на съдебната палата и задължително трябва да бъдат с предпазна маска. Определени са отделни коридори и стълбища за посетители, и отделни такива за работещи в сградата. В помещенията за работа с граждани се допуска по един посетител, като останалите изчакват реда си пред входа на Съдебната палата. Непрекъснато се извършват справки по телефон и и-мейл. На сайта на всеки съд е поместена полезна информация за улеснение на гражданите относно видове документи, банкови сметки, съдебни такси, насрочени дела и други, касаещи съдебната власт.

В съдебните зали на Окръжен съд-Силистра са монтирани предпазни плексигласови прегради, с които се постига максимално ограничаване на физически контакт между страните по делата и магистратите от съответния съдебен състав, прокурори, вещи лица, и съдебни служители.
В залата влизат само участниците-страни и адвокати в конкретното производство. Изчакващите лица спазват мерките за безопасност и са на разстояние един от друг пред залата.

С цел недопускане струпване на хора пред съдебната зала делата за деня са по-малко на брой, не са в един и същи час, а са във възможно по-голям интервал от време, съобразен с предвидимата специфика на всяко дело.
След приключване на всяко дело съдебната зала се проветрява и дезинфекцира старателно.
Към момента всички се отнасят с отговорност, дисциплинираност и разбиране към въведените мерки, тъй като необходимостта от опазване на живота и здравето на всички е най-важна.

Facebook коментари