Четвъртък, 16 Юли 2020 г.

Мярка 60/40 запази работата на 435 силистренци по време на извънредното положение

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците по мярката 60/40. Това реши правителството, като прие промени в Постановление №55 от 2020 г., което регламентира реда и условията за изпълнението на схемата.

Ръстът на новорегистрираните безработни в област Силистра през първите седмици след въвеждане на извънредното положение беше бързо овладян със старта на мярката, въведена с ПМС №55/30.03.2020 г. за компенсиране на работниците и служителите в предприятия, засегнати от въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19.

През месец април са постъпили 62 заявления от работодатели, с което ще се запази работата на 435 работници и служители.

Компенсациите ще се изплащат за целия период или за част от периода от 13 март до 30 юни, но за не повече от три месеца.

Работодателите получили пари по мярката трябва да плащат на работниците си заплата в размер не по-малък от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. досега този размер не беше уточнен.

Facebook коментари