Четвъртък, 16 Юли 2020 г.

Без болни и заразени от COVID-19 в областта, фризьорски салон с предписание за осигуряване на дезинфектанти

Към 26.05.2020 г. на 14-дневна домашна карантина в област Силистра е наложена на 738 лица, съобщават от РЗИ Силистра.

Осъществява се наблюдение на карантинираните лица без личен лекар. В лечебните заведения за болнична помощ в областта няма хоспитализирани пациенти с COVID-19.

Организирано и извършено е пробонабиране на персонала в специализирани заведения за социални услуги, вкл. от резидентен тип в градовете Тутракан и Главиница. Взети са 34 проби за PCR-тест от персонала на социалните заведения, както и 2 проби от карантинирани лица.

На 22.05.2020г. инспектори от РЗИ-Силистра са извършили проверки на 9 обекта с обществено предназначение по спазване на противоепидемичните мерки и заповедите на министъра на здравеопазването (фитнес център, козметично студио, сладкарница, смесен магазин, 2 кафе аперитива, 3 фризьорски салона).

Няма констатирани пропуски, спазват се изискванията за дистанция, осигурени са дезинфектанти (само в един от фризьорските салони е връчено предписание за осигуряването им), използват се лични предпазни средства от персонала.

Facebook коментари