Петък, 23 Февруари 2024 г.

Слава на българския учител!

Уважаеми дами и господа,

Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост- 24 май, е ден на българска сила и памет, на историческа гордост и съвременно развитие чрез знание. Преодоляваме трудните дни на пандемия и благодарение на образованието, на нашите учители, на университетските преподаватели и научните дейци. Училището доказа, че е институцията, която може да се справи с предизвикателствата.

Слава на българския учител!

Поздравявам всички, които се грижат за опазването на културно-историческото ни наследство, дейците на музеите, на читалищното и на библиотечното дело, журналистите, абитуриентите и техните семейства.

Нека пазим жив пламъка!

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Facebook коментари