Неделя, 17 Януари 2021 г.

Разрешиха на журналисти да присъстват в силистренския съд на дела със значителен обществен интерес

Със заповед на Председателя на Окръжен съд-Силистра Людмил Хърватев от 22 май е уреден реда за присъствие в съдебните зали на журналисти, както и обявяването на съдебни протоколи от проведени заседания при невъзможност от прилагане на някои от мерките.
Промените са въведени в съответствие с приетите правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия на Висш съдебен съвет от 19 май 2020година.

Промените се изразяват в следното:
- При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по решение на съдебния състав, в съдебните зали да се допускат журналисти след предварителна заявка, при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на заболяването, както и на настоящите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.
- При невъзможност от прилагане на някои от мерките по дела със значителен обществен и/или медиен интерес, съдебният протокол от проведено заседание да бъде публично обявен, незабавно след подписването му.

Facebook коментари