Неделя, 17 Януари 2021 г.

"Работилница за хартия" ще заработи в ПЗГ "Добруджа"

В южната част на Румъния край село Комана, известно с едниименния си манастир, е изградено средище, наречено "Приключенски парк". То е дело на Сдружение "Хартиена мелница" и е уникална частна инициатива без аналог в северната ни съседка. Включително за рециклиране на хартия.

Членовете на сдружението, които първо са работили по проект, финансиран от Норвежкия фонд, са продължили работата си по съхранение на занаяти, някои от които са на отмиране. Един от тях е производства на хартия - втора употреба, която ползват, за да произведат единични екземпляри, печатани на стари машини и преси. За целта са създадени няколко ателиета, като в повечето случаи работата е ръчна.

По подобен начин, само че първоначално по проект към Френскки културен институт София за изява от типа "зелено училище", после с помощта на "Силома" Силистра и др. спомоществователи, ПЗГ "Добруджа" Силистра предстои да пусне...работилница за хартия. Една възможност за реализиране на продукт, който е екологичен, модерен, а и занимателен. Междувременно отново в Земеделската гимназия в работилницата на училището бяха изработени от дървени палети - 7 пейки, разположени по коридорите на училището, чийто сграден фонд премина през голям проек, завършен миналата година.

информация: jordansilistra.blogspot.com

Facebook коментари