Събота, 15 Август 2020 г.

Наградиха с грамота "Неофит Рилски" петима дългогодишни педагогически специалисти от областта

По повод честването на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с почетно отличие – грамота "Неофит Рилски" за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование са удостоени със заповед на министъра на образованието и науката следните пет педагогически специалисти:

Предложени от Регионално управление на образованието - Силистра

• Бонка Петрова Скорчелиева – старши учител по музика в ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра

• Илхан Етем Ахмед – директор на Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт, гр. Дулово

Предложени от Синдикат "Образование"

• Донка Радева Илиева – старши учител по български език и литература в СУ "Васил Левски", гр. Дулово

Предложени от Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България

• Росица Стефанова Никова – заместник директор в ОУ "Отец Паисий", с. Добротица, община Ситово

Предложени от Синдикат на българските учители

• Иванка Николова Славова – старши учител в ДГ "Роза", гр. Силистра

Facebook коментари