Сряда, 03 Март 2021 г.

При съседите: В Кълъраш правят нова автогара в промишлената си зона с европейски средства

Община Кълъраш е подписала нов европейски договор за финансиране в рамките на Ос 4 "Подкрепа за устойчиво градско развитие" на Регионалната оперативна програма 2014-2020.

Договорът е на стойност от 3 631 539,02 лея (приблизително 748 000 евро), 98% от които е безвъзмездно европейско финансиране.

Проектът "Намаляване на емисиите на CO2 в градската зона чрез изграждане на интермодален транспортен терминал в западната зона (SIDERCA) на община Кълъраш" цели да подобри местния транспорт.

Така ще се постигне чрез::

- Изграждане на административна сграда с площ от 277,5 кв.м, за да се разположат основните функции, необходими за работата на интермодален терминал;
- Изграждане на четири платформи;
- Изграждане на надземен паркинг за 37 автомобила, 4 автобусни стоянки и стойки за велосипеди;
- Свободно пространство около автогарата ще се запълни със зелени площи, алеи и пейки;
- Инсталиране на система за контрол на достъпа на ИТ, специално проектирана и оптимизирана за наблюдение на входовете и изходите на автомобили и за осигуряване на трансфер между частните автомобили и местния обществен транспорт, велосипедите и пешаходците.

Периодът на изпълнение на проекта е 28 месеца.

Facebook коментари