Събота, 25 Март 2023 г.

При съседите: В печално известния на силистренци металургичен комбинат "Сидерка" заработи нова мощност

Кълъраш е съседен на Силистра град, от другата страна на Дунав.

На самия бряг на реката се намира големият металургичен комбинат "Сидерка", който 15 години бе основен източник на обгазяване на град Силистра с фенол, но след промените в завода течеше процес на демонтиране на съоръженията и замърсяванията спряха със затихване дейността на завода.

От медии в Румъния разбираме, че стоманодобивната компания Donalam Calarasi, част от италианската група Beltrame, е извършила инвестиция в размер на 4 милиона евро в специално оборудване за обработка на стоманени пръти.

Инвестицията ще позволи на компанията да произвежда стоманени изделия с повишена добавена стойност и да се съсредоточи върху персонализирани поръчки, заяви Donalam в прессъобщение в понеделник.

Новата бизнес стратегия на компанията, произтичаща от съвместно предприятие с германската група GMH, е да внася суровина от Германия и да извършва горещо валцуване и довършителни процеси в Румъния.

Donalam е създаден през 2006 г., след придобиването на Beltrame (Италианската група основана през 1896 г. и произвеждаща стоманени изделия за употреба в строителството и корабостроенето) металургичен комбинат "Сидерка" в Кълъраш. В Donalam работят 270 души.

Оборота на фирмата през 2019 година е 78 милиона евро, а продажбите й възлизат на 106 000 тона стомана.

снимка: Beltram

Facebook коментари