Сряда, 25 Май 2022 г.

912 лева е средната месечна заплата в областта за трите месеца на 2020 година

912 лв. е средната брутна месечна заплата за първото тримесечие на заетите лица в област Силистра. Това показват данните на Националния статистически институт. През януари средното възнаграждение в региона е било 912 лв., през февруари – 916 лв., а през март е регистрирано най-ниското възнаграждение – 909 лв.

Средната заплата за трите месеца на 2020 г. е най-ниското в Централен северен район, като всички останали области са с по-високи възнаграждение - Велико Търново с 1004 лв, в Габрово брутната заплата е 1135 лв., в Разград – 1120 лв., а в Русе – 1068 лв.

По данни на статистиката средната работна заплата в страната е 1317 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с едва с 0,3 %, а спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 9 %.

От 28-те области в България Силистра е на 26-то място по този показател, като само във Видин има по-ниска брутна месечна заплата – 874 лв и Благоевград с 867 лв.

Най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" – с 21 %, "Образование" – с 13 на сто, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" – с 10 %.

Facebook коментари