Вторник, 24 Май 2022 г.

Повече от 15 % от населението в област Силистра живее в материални лишения

Както по-рано съобщихме от "Кворум-Силистра", линията на бедността общо за област Силистра е 416 лева средно месечно на лице от домакинство през 2019 година.

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги.

Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на плащането на време на разходите, свързани с жилището – 55337 жители на областта или 50.5 % от всичките.

Успоредно с това 34.2 % от населението не са могли да посрещнат със собствени средства неочаквани финансови разходи (неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.).

31.1 % не са могли да си позволят едноседмична почивка извън дома.

19,2 % не са могли да си позволят консумация на месо, пиле всеки втори ден.

14.6 % не притежават личен автомобил.

11.9 % са ограничава домакинството си при отоплението на жилището поради недостиг на средства.

6.4 % не притежават в домакинството автоматична перална машина.

По единствения от 9-те показатели, по който силистренци не търпят лишения, е притежаването на цветен телевизор.

През 2019 г. в област Силистра 15.5% от населението живее в материални лишения, констатират от НСИ.

Най-висок е относителният дял на населението живеещо в материални лишения в областите Ямбол - 39.6% и Разград - 35.8%. Най-нисък е относителният дял на живеещите в тежки материални лишения в област София (столица) - 10.8%.

Facebook коментари