Петък, 23 Февруари 2024 г.

Чрез малки обществени поръчки избраха фирмите за ремонтите на музея и библиотеката в Силистра и училище в Калипетрово

Избрани са изпълнителите на малката обществена поръчка за ремонт на покривите на три културни институции и едно училище, съобщи ръководителката на отдела "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки" Красимира Петрова.
По време на проведената на 1 декември процедура от подадените 4 оферти са класирани 3. Критерият за оценка е бил "най-ниска цена".
Дружество "Строител 2005" е спечелило поръчката за Етнографския музей и ОУ "Св.св. Кирил и Методий" в с. Калипетрово", "Стройпроект" - за Археологическия музей, а фирма "ТАИ" – за ремонт на покрива на Регионалната библиотека "Партений Павлович".
Общата сума на ремонтните работи, според офертите на изпълнителите, ще достигне 55 505 лв. без ДДС. Средствата се осигуряват от местните приходи, съобщиха от дирекция "Финанси".

Facebook коментари