Понеделник, 23 Май 2022 г.

416 лева е била линията на бедност в областта през 2019, 1/4 от населението й са живели под нея

Линията на бедността общо за област Силистра е 416 средно месечно на лице от домакинство през изминалата година.

При този размер на линията под прага на бедност са били 24.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Силистра нараства с 33.4%, а относителния дял на бедното население се увеличава с 8.6 процентни пункта.
През 2019 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана (268 лв.) и Пазарджик (292 лв.), а най-високата - в област София (столица) (589 лв.), следвана от областите Перник (475 лв.) и Стара Загора (459 лв.).
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен (30.1%) и Кюстендил (28.8%). Най-нисък е относителният дял на бедните в област Плевен – 14.3%.

През 2019 г. в област Силистра относителният дял на бедност за жените е 21.1% и е по-нисък от относителния дял на мъжете, живеещи в риск от бедност в областта със 7.7 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността.

Данните за 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключват останалите трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност в област Силистра се повишава от 24.9% до 32.8%, или със 7.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 42.7%, или със 17.8 процентни пункта.

Facebook коментари