Петък, 29 Май 2020 г.

Областна администрация Силистра е сред първенците по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация

Приетият за пръв път през 2000 г. Закон за достъп до обществена информация бе съществено променен през декември 2015 г., като повечето от разпоредбите са в сила от януари 2016 г., включващи вече 4 години увеличен брой категории на информация за активно публикуване в интернет.

През настоящата година оценката, извършена на три етапа от 7 изследователски екипа, бе в периода 10 февруари – 15 април и съвпадна с обявеното на 13 март извънредно положение. Оценени чрез подадени заявления по електронен път са 297 интернет страниците на органите на централната власт и техните регионални структури (съответно по 109 и по 95 индикатори в 4 групи), както и независимите органи на власт и две институции (публично правни субекти – НОИ и НЗОК); 265 общини по 119 индикатори; 563 институции от т.нар. Административен регистър (за отбелязване 559 са институциите, задължени по ЗДОИ).

Бяха подадени по електронен път 562 заявления с искане за Актуализиран списък за 2019 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията, както и форматите, в които е достъпна. Целта беше да се очертае картината на работата по електронните заявления – регистрация, уведомяване на заявителя за полученото заявление, предоставяне на информацията по електронен път, спазване на сроковете. Ето защо беше поискана информация, която органите на власт имат задължение да изготвят (чл.15а ал.3 от ЗДОИ) и да публикуват на своите интернет страници (чл.15а ал.3).

Областна администрация Силистра, заедно с ОА Велико Търново, Благоевград, Хасково и Добрич е сред добрите примери за добро изпълнение на изискваното от закона съдържание на секциите "Достъп до информация".

Facebook коментари