Сряда, 03 Юни 2020 г.

Приемът в първи клас в Силистренско ще продължи през цялото лято

От публикация във в. Азбуки разбираме, че в област Силистра само в 3 от 7-те общини има повече от едно училище в общинския център – по 2 училища в гр. Дулово и гр. Тутракан, и 4 училища в гр. Силистра, в които има прием в първи клас.

В тези общини се прилага чл. 43 на Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование за създаване на общински системи за прием.

Общините Дулово и Тутракан имат разработени и утвърдени системи за кандидатстване. В община Дулово вече се приемат заявления за постъпване в І клас по електронен път.

Прием в първи клас ще извършват 32 училища. От тях 24 са единствени в населеното място. Броят на паралелките, заложени в училищния план – прием за областта, е 50,5, като в 3 училища паралелките се очертават като слети и поради това са посочени като половинки. Този брой е по- голям от миналогодишния, когато се осъществиха 45 паралелки.

За всички първокласници ще има места по местоживеене и приемът ще продължава през цялото лято.

Постъпилите в І клас миналата година бяха 793, очакваме и за настоящата година първокласниците да са около 800. От тях 681 в детските градини и 115 в училища.

По данни от Информационната система за работа по Механизма, децата, родени през 2014 г. в област Силистра, са 1 286. От тях 471 са в чужбина, което прави 36,6 %. Разликата от 815 деца се доближава до прогнозата на РУО на МОН в Силистра.

Facebook коментари