Понеделник, 04 Март 2024 г.

Екопътеките на Сребърна отворени, музея не

Природонаучният музей на "Сребърна" все още не е отворен за посещения,каза Елена Илиева - директор на музея за БТА.

Но достъпът до туристическата инфраструктура и прилежащите територии в района на резервата е свободен, показва справка от Регионалната инспекция по околната среда водите /РИОСВ/ в Русе.

Препоръчва се при посещенията природолюбителите да спазват стриктно заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на община Силистра за противоепидемични мерки.Посетителите в защитената територия не трябва да замърсяват с отпадъци и да безпокоят обитателите на резервата.

Facebook коментари