Сряда, 06 Декември 2023 г.

Ето как ще ходим на барче и ресторант в Силистра според новите правила

На сайта на РЗИ Силистра в рубриката "Важно за коронавируса" има публикация с указания на МЗ и БАБХ във връзка с прилагането на противоепидемични мерки в обекти в открити плoщи (тераси, градини и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници.

При организирането на реда в търговските площи разстоянието между масите трябва да бъде минимум 1,5 метра, съобразно Заповедта на министъра на здравеопазването.

Да се осигури поетапното допускане на хора в обекта, без да се допуска струпването им. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора да се поставят табели, указващи спазването на дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта. Да не се допуска свободно движение на хора между масите, особено на такива, които не са клиенти на заведението.

Да се създаде организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (тоалетни, фоайетата пред тях и др).

Чакащите пред обектите клиенти следва да спазват дистанция помежду си на разстояние минимум 2 м.

На работещите е необходимо да се осигурят условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства – маска или защитен шлем, ръкавици /препоръчително/. Маските следва да се носят задължително както от персонала, обслужващ клиентите, така и от персонала приготвящ храните и напитките.

Facebook коментари