Петък, 05 Март 2021 г.

ВАС отмени забраната за разходка на кучета в Дунавската градина

С решение 4934 от 27.04.2020 година Върховния административен съд обяви за НИЩОЖНИ разпоредбите на чл.22, т.2 и чл.23 от Наредбата за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Силистра, приета с Решение № 605 по протокол №25 от 27.06.2013 г. на Общински съвет – Силистра, разбираме от сайтра на институцията..

Напомняме, какво е записано в отменените текстове на Наредбата:

Чл. 22. Забранява се:

т.2. влизането с кучета в търговски обекти, заведения за обществено хранене, детски,здравни, учебни заведения, други обществени сгради, учреждения и на места, обозначени от общината със забранителни знаци. Това ограничение не се отнася за кучета - асистенти (водачи на хора с увреждания) и служебните кучета на организациите на бюджетна издръжка;

Чл. 23. Забранява се:

1. допускане и разхождане на кучета на обществени места, предназначени за отдих на гражданите, за спортна и лечебна дейност, паркове, детски и спортни площадки, на територията на учебни (училища, ясли детски градини) и здравни заведения, гробищни паркове. Това ограничение не се отнася за кучета -асистенти (водачи на хора с увреждания);

2. свободното пускане на кучета от средни и едри породи извън обозначените места,определени със заповед на кмета на Община Силистра.

През декември 2017 година на всички подстъпи към парка бяха поставени забранителни табели за разходка на домашни любимци в Дунавския парк.

Решението на Върховния административен съд е окончателно.

Facebook коментари