Неделя, 20 Септември 2020 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 4 май 2020 г.


Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

4 монтажникa метални конструкции, средно техническо образование
1 ръководител техническа поддръжка, средно техническо образование
1 експедитор на стоки и товари, средно образование
1 обслужващ работник в промишлено производство, средно образование
1 счетоводител, висше икономическо образование, 3 год.стаж
1 отчетник, инвентаризация на материали.- висше образование
1 техник строителство и архитектура - средно образование,строителство
1 акушерка, висше обр.- здравни грижи, акушерка
1 магистър- фармацевт, висше обр. - фармация
2 рентгенови лаборанти, висше обр.- рентгенов лаборант
2 медицински лаборанти, висше обр.-медицински лаборант
20 медицински сестри, висше обр.- здравни грижи, медицинска сестра
20 лекари, висше обр.- медицина


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:


- За обучение по време на работа
1 продавач-консултант, без изисквания за заемане
2 организатори куриерска дейност, без изисквания за заемане
1 продавач в павилион, без изисквания за заемане
1 продавач, закуски и напитки, без изисквания за заемане
25 домакин- чистачи сградa, без изисквания за заемане
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/


5 лекари, висше образование- специалност "Медицина", ЦСМП

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост" /"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в едно направление:

- За обучение по време на работа
20 работници озеленяване, без изисквания
20 работници поддръжка на сгради, без изисквания
1 барман, без изисквания


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

6 общи работници, няма изисквания за заемане
1 продавач-консултант, няма изисквания за заемане
1 счетоводител, висше образование - специалност "Икономика", работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит
3 лекари, висше образование -"Медицина", ЦСПМ***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Facebook коментари