Неделя, 14 Април 2024 г.

Обшински съвет-Силистра разреши на "Синева" кредит от 400 000 лева за техника, избраха контрольор на ДКЦ-1

Днес се проведе редовното за месеца заседание на Общински съвет - Силистра. В дневния ред бяха гласувани 19 точки.

Точка на раздора стана искането да бъде дадено разрешение на общинското търговско дружество "Синева" да изтегли кредит в рамер на 400 000 лева, за закупуване на техника, която да замени силно вече амортизираната такава.

Повече от час общинските съветници спориха за спазването на процедурата за входиране на докладната и нейната спешност. Бяха изказани опасения за непрозрачност на предстоящата процедура и коментирано тежкото финансово положение на дружеството.

С 22 гласа "За", 6 "Против" и 2 "Въздържал се" беше разрешено тегленето на кредита, но със седемчленна комисия, начело с Председателката на Съвета д-р Мария Димитрова, които да помогне на управителя на "Синева" Бойко Крумов при вземането на кредита.

Комисия от общински съветници с председател Мирослава Червенкова ще проведе конкурс за избор на управител на "Диагностично- консултативен център -1- Силистра" ЕООД (общинско дружество, създадено преди години вм. Градска поликлиника).

Съветниците приеха Стратегия за развитие на общинското дружество ДКЦ-1 и определиха бизнес задачите му за периода 2020-2022 г. По повод изора на контрольор на дружеството по време на заседанието общинският съветник Илиана Митева оттегли предложението за Добринка Атанасова, досега действащ контрольор. Така новото предложение за Християна Христова получи подкрепа от съветниците и бе утвърдена за поста.

Facebook коментари