Понеделник, 05 Юни 2023 г.

За първи път след промените над 50% от новородените през 2019 г. деца в Силистренско са извънбрачни

От началото на деветдесетте години на миналия век се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания в област, разбираме от сайта на НСИ.

Техният относителен дял нараства от 29.4% през 1995 г. на 49.8% през 2001 г. и на 49.8% през 2018 година.

През 2019 г. броят на живородените извънбрачни деца в областта е 475, или 53.0% от всички живородени.

Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете (51.3%) и селата (54.1%) е почти еднакъв.

Старата традиция на патриархат и матриархат явно си отиват от населените места в областта, независимо къде живеят нашите съграждани - на село или в град.

Каква е ситуацията в различните общини?

В община Силистра от 300 родени деца през 2019 година, 124 са брачните, а 176 са извънбрачните или 41,3% към 58,7%.

В община Дулово от 250 родени деца през 2019 година, 146 са брачните, а 104 са извънбрачните или 58,4% към 41,6%.

В община Тутракан от 122 родени деца през 2019 година, 59 са брачните, а 63 са извънбрачните или 48,4% към 51,6%.

В община Главиница от 96 родени деца през 2019 година, 47 са брачните, а 49 са извънбрачните или 49% към 51%.

В община Кайнарджа от 72 родени деца през 2019 година, 20 са брачните, а 52 са извънбрачните или 30,6% към 72,2%.

В община Ситово от 35 родени деца през 2019 година, 20 са брачните, а 15 са извънбрачните или 57,1% към 42,9%.

В община Алфатар от 21 родени деца през 2019 година, 5 са брачните, а 16 са извънбрачните или 23,8% към 76,2%.

Само в две общини родените в брак деца са повече от тези, които са извънбрачни – Дулово и Ситово, в останалите пет общини извънбрачните деца са повече.

Facebook коментари